Baby (0 - 2 jaar)


Leren bewegen, daar start ieder kind mee: veilig in moeders buik, liggend in de box of kruipend over de vloer. Het bewegen gaat eerst nog onbewust en ongecontroleerd, maar…oefening baart kunst! Al spelend ontwikkelt een kind allerlei vaardigheden. Bij baby’s kunnen zich al problemen voordoen, waarover u zich zorgen maakt. Er kunnen signalen zijn, die mogelijk wijzen op een sensomotorisch probleem.Te denken valt aan te weinig spierspanning of juist te veel (overstrekken).

Ook kunnen baby’s een voorkeurshouding van het hoofdje ontwikkelen, eventueel gepaard gaande met een afvlakking van de schedel. Tevens is het mogelijk dat baby’s erg onrustig zijn, dat zij niet willen gaan slapen, dat zij veel huilen of dat zij een chronische aandoening aan bijvoorbeeld de luchtwegen hebben. Dit alles kan een invloed hebben op de motorische ontwikkeling van een zuigeling en dit kan er mogelijk toe leiden dat een baby, hoe kort het leventje tot dan toe pas is, een achterstand in het bewegen heeft.

Mogelijk twijfelt u of behandeling door de kinderfysiotherapeut nodig is. Wij kunnen met u meedenken en uw baby onderzoeken. Vaak geldt: hoe eerder een kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe kleiner de verstoring van de ontwikkeling en hoe minder behandelingen er nodig zijn.
De behandeling van baby’s gebeurt bij u thuis. U krijgt praktische adviezen en oefeningen

Hieronder volgen nog een aantal mogelijke indicaties waarbij een kind baat zou kunnen hebben bij de behandeling van een kinderfysiotheapeut.

Indicaties

Kroon4.png asymmetrische zuigeling / voorkeurshouding  

Kroon4.png lage of hoge spierspanning 

Kroon4.png overmatig huilen 

Kroon4.png motorische ontwikkelingsachterstand (niet of laat rollen, niet kruipen, billenschuiven, niet gaan zitten e.d.) 

Kroon4.png aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden