Wie zijn wij


Patricia de Jong-van Burgsteeden

Ik ben Patricia de Jong-van Burgsteeden in 2003 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeute en sinds 2007 ben ik gediplomeerd kinderfysiotherapeute, geregistreerd in het kwaliteitsregister van het NVFK. Ik ben een enthousiaste en betrokken kinderfysiotherapeut. Mijn behandelingen bestaan uit het geven van voorlichting, adviezen en gerichte oefeningen om uw kind te helpen bij het aanleren van een goede lichaamshouding, bewegingen, activiteiten en/of het leren omgaan met (blijvend) beperkte motorische mogelijkheden. U kunt rekenen op een professionele behandeling in een praktijk met een gemoedelijke sfeer.

 

 

 


 

Alette Blankers

Alette

 Ik ben Alette Blankers en woon in Zeist. Al sinds de middelbare school wist ik dat ik met mensen wilde werken, en dan het liefste met kinderen. Nadat ik zelf in aanraking kwam met een fysiotherapeut wist ik dat dit was wat ik wilde gaan studeren. In juni 2013 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeute aan Avans Hogeschool in Breda. Omdat ik zeker wist dat ik met kinderen wilde werken ben ik na mijn afstuderen meteen gestart met de Masteropleiding Kinderfysiotherapie bij de Hogeschool van Utrecht. In juni 2016 ben ik afgestudeerd als Master Kinderfysiotherapeut. Tijdens mijn studie heb ik bij verschillende praktijken gewerkt met kinderen. Tijdens de behandeling probeer ik de oefeningen zo leuk en spelenderwijs als mogelijk aan te bieden, zodat de kinderen met plezier naar de praktijk komen!

 

 

 

 


Wat is de achtergrond van een kinderfysiotherapeut?

Een kinderfysiotherapeut heeft na de algemene opleiding fysiotherapie een specialisatie gevolgd die gericht is op de ontwikkeling van kinderen. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt uw kind en geeft ook voorlichting en advies. Door gestandaardiseerde tests en uitgebreide observatie krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau van het kind. De kinderfysiotherapeut maakt hiervan vervolgens een verslag, bespreekt de bevindingen met de ouders en stelt een behandelplan op.

Als het nodig is neemt de kinderfysiotherapeut contact op met andere disciplines zoals de arts, leerkracht, logopedist, ergotherapeut of orthopedagoog.

De kinderfysiotherapeut heeft brede ervaring in het werken met kinderen. In de speciaal voor kinderen ingerichte praktijkruimte is allerlei materiaal aanwezig om uw kind te helpen bewegingen en vaardigheden aan te leren, te stimuleren en te motiveren.