Schoolkind (4 - 12 jaar)


Het goed kunnen bewegen wordt steeds belangrijker in het sociale leven van schoolgaande kinderen. Meedoen met sport en spel maakt het gemakkelijker om vriendjes en of vriendinnetjes te maken. Daarnaast ontwikkelen kinderen, die veel bewegen en (buiten) spelen, zich sociaal en emotioneel sterker en lopen minder risico op gezondheidsproblemen.

Schoolgaande kinderen leren in deze fase motorische vaardigheden, zoals op 1 been staan, hinkelen, fietsen, zwemmen, tekenen, kleuren, knippen en schrijven. Naar mate de kinderen ouder worden verwacht de omgeving meer van hen. Ze krijgen meer taken en het sociale leven wordt steeds belangrijker. 

In deze leeftijdsfase van het schoolgaande kind kan uw kind wat onhandig of houterig bewegen, een slecht evenwicht hebben of angstig zijn om te bewegen. Soms kan uw kind moeite hebben met het uitvoeren van bepaalde motorische vaardigheden, een verkeerde lichaamshouding hebben aangeleerd of last hebben van een blessure. Hierdoor worden ze gehinderd in hun bewegen, sport en spel. In deze situaties kan uw kind baat hebben bij begeleiding van een kinderfysiotherapeut.

Indicaties

Kroon4.png DCD (Developmental Co√∂rdination Disorder) 

Kroon4.png ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)) 

Kroon4.png ademhalingsproblemen 

Kroon4.png cerebrale parese (hersenbeschadiging) 

Kroon4.png neuromusculaire aandoening (spierziekte) 

Kroon4.png juveniele reumatoide arthritis (jeugdreuma) 

Kroon4.png postoperatieve stoornis (situatie na een ongeval of operatie)

Kroon4.png overgewicht

Kroon4.png houdingsafwijkingen (zoals een holle rug, scoliose, een voorovergebogen houding, en gewrichtshypermobiliteit) 

Kroon4.png motorische ontwikkelingsachterstand  (schrijfproblemen, problemen in de grove en/of fijne motoriek, angst voor bepaalde bewegingsvormen, houterig bewegen, onhandigheid).