Tarieven 


De tarieven, geldend voor verzekerden zonder aanvullende verzekering of wanneer de verrichtingen buiten de dekking van de verzekerde vallen, hebben wij als volgt vast gesteld:

Kroon4 Zitting kinderfysiotherapie  € 43,00

Kroon4 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch consult  € 55,00

Kroon4.png Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport  € 43,00

Kroon4.png Screening n.a.v. Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)  € 15,00

Kroon4.png Zitting kinderfysiotherapie met toeslag behandeling aan huis € 56,50

Voor meer informatie over welke tarieven voor u gelden klik hier. U kunt uw zorgverzekeraar selecteren en aangeven welke polis u heeft.